About us


E786e69a-d33c-4d0c-8d48-13ca5d04a554

  • SBTA

  • Det oberoende nätverket SBTA samlar köpare och leverantörer inom mötes- och resebranschen för dialog och kunskapsutbyte. SBTA skapar mervärde för medlemmarna genom bland annat utbildningar och medlemsaktiviteter – såväl regionalt som nationellt och internationellt.

  •  http://www.sbta.se/
  •  info@sbta.se
  •